Valdresdesign.no

Logo

Logo med symbol: Når logo skal nyttast i fargar, er det berre tillate å bruke dei definerte hovudfargane raudt og oransje. Bruk av logo i støttefargar er ikkje tillate.

Fargelogo med symbol: I einfarga trykk kan logo visast i raud hovudfarge eller i fargen svart. Logo kan brukast både med og utan slagord. Slagordet er ikkje ein del av logo.

 

 

Logo med symbol: Kan brukast i fargen svart, anten svart positivt trykk eller grått (60 % svart) på 100 % svart bakgrunn. Dette gjeld spesielt der logo skal brukast saman med etablert design og valdreslogo ikkje skal dominere.

 

 

Feil bruk: Logoen skal heller ikkje leggast på skrå, eller bytte ut namnet Valdres med eit anna stadnamn.

 

 

 

Feil bruk: Logoen skal heller ikkje brukast som eit element i ein annan logo.

 


 

Alle spørsmål:

Valdres Natur- og Kulturpark
Tlf. 61 35 94 50
Tlf. 61 35 64 99
post@valdres.no